A Inura medi amient, ens dediquem a la gestió de residus, especialment des de la vessant de la seva possible valorització material i/o energètica.

La nostra principal activitat radica en la recerca de solucions pel tractament dels residus industrials, dedicant temps i mitjans per conèixer la tipologia, anàlisis i característiques, amb la finalitat de trobar la millor gestió possible.

Creiem en la proactivitat que proposa solucions tant al productor com al gestor final a l’hora del tractament dels residus.

La nostra proposta es la d’avaluar processos alternatius de gestió als tractaments convencionals de residus.

Hem fet un llarg camí i gaudit d’alguns èxits.

Deixi’ns estudiar amb vostès la gestió dels seus residus; segur que entre tots hi trobem una bona solució.