• Valorització energética
  • Recuperació de compostos orgànics o inorgànics
  • Recuperació de metalls de solucions i llots metàl·lics (foneria, precipitació i electròlisis)
  • Recuperació de dissolvents
  • Reutilització de residus
  • Fabricació de productes químics a partir de residus
  • Formulació d’adobs líquids i sòlids a partir de residus
  • Gestió d’envasos, de tot tipus (rígids i flexibles)
  • Tractament d’aerosols i gasos especials
  • Incineració