• Estudis d’avaluació i minimització de residus
  • Conseller de seguretat
  • Anàlisis
  • Neteges industrials
  • Estudi de processos
  • Valorització d’estocs de productes obsolets o fora d’especificacions
  • Classificació, acondicionament, documentació i etiquetatge de residus pel seu trasllat i/o per confecció de pressupost